English version
Vill ni växa?

Jamdal kan erbjuda er ett flertal professionellt utförda tjänster där vi hjälper er organisation att växa på ett lönsamt och kontrollerat sätt. Bland våra tjänster finns:

Gapanalyser

Vi genomför också Gapanalyser enligt ISO standardens åtta ledningsprinciper:

  1. Kundfokus - Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar.
  2. Ledarskap - I ledningens roll ligger bl.a. krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget.
  3. Medarbetarnas engagemang - Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.
  4. Processinriktning - Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process.
  5. Systematiskt angreppssätt för ledning - Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.
  6. Ständig förbättring - Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål.
  7. Faktabaserade beslut - Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta.
  8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer - En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer.